• Danh từ

  số đếm, bằng mười nghìn
  mua một vạn gạch
  số lượng rất lớn, không xác định được
  đường xa vạn dặm
  trăm người bán vạn người mua

  Danh từ

  làng của những người làm nghề đánh cá, thường ở trên mặt sông
  vạn chài
  (Phương ngữ) tổ chức gồm những người cùng làm một nghề với nhau
  vạn buôn
  vạn cấy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X