• Phụ từ

  từ biểu thị sự tiếp tục, tiếp diễn như trước của hành động, trạng thái, tính chất nào đó mà không có gì thay đổi, vào thời điểm nói đến
  quả vẫn còn xanh
  trời vẫn tối
  vẫn ông ta làm chủ nhiệm
  từ biểu thị ý khẳng định về điều xảy ra, diễn ra như bình thường, cho dù điều kiện là không bình thường
  khó vẫn phải làm
  nghèo vẫn hoàn nghèo
  nói mãi vẫn thế
  từ biểu thị ý khẳng định về một sự đánh giá, cho là hơn hoặc là kém so với cái đưa ra để đối chiếu, so sánh, tuy rằng cái này đã được đánh giá là tốt
  có vẫn hơn không
  "Ta về ta tắm ao ta, Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn." (Cdao)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X