• Danh từ

  vật được dùng làm công cụ, phương tiện phạm tội, có giá trị chứng minh tội phạm
  cố ý làm hỏng vật chứng của vụ án
  chưa tìm ra vật chứng
  Đồng nghĩa: tang chứng, tang vật

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X