• Danh từ

  vật lí học (nói tắt)
  môn vật lí

  Tính từ

  thuộc về vật lí học, có tính chất vật lí học
  tác động vật lí
  tính chất vật lí

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X