• Danh từ

    vật thể lưu giữ một dạng vật chất nào đó
    vật mang thông tin

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X