• Tính từ

    (Khẩu ngữ) như ngoằn ngoèo
    đường lên núi quanh co, vằn vèo

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X