• Tính từ

  có số lượng chỉ chừng ấy thôi (hàm ý là quá ít ỏi)
  bức thư vẻn vẹn có mấy chữ
  hành lí chỉ vẻn vẹn có một chiếc va li
  Đồng nghĩa: vỏn vẹn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X