• Danh từ

  hình dài nổi rõ trên bề mặt một vật, do tác động của một vật khác đi qua
  vệt mực
  vệt đèn pha loang loáng
  Đồng nghĩa: quệt, vết

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X