• Danh từ

    tổng thể nói chung những tri thức, kinh nghiệm tích luỹ được về cuộc sống của một người
    trau dồi vốn sống

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X