• Tính từ

  có mức độ cao, xa hoặc sâu tưởng như không sao có thể tới được
  cao vời vợi
  xa vời vợi
  Đồng nghĩa: vòi vọi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X