• Động từ

  (vật cứng, giòn) rời ra thành nhiều mảnh do tác động của lực cơ học
  kính vỡ
  cái đĩa rơi xuống đất, vỡ tan
  lành làm gáo vỡ làm muôi (tng)
  không còn nguyên khối nữa, mà có những mảnh, những mảng lớn bị tách rời ra do không chịu nổi tác động mạnh của lực cơ học
  đê vỡ
  tức nước vỡ bờ (tng)
  Trái nghĩa: lành
  không còn là một khối có tổ chức nữa, mà bị tan rã do có tác động từ bên ngoài vào
  vỡ đội hình
  cơ sở bí mật bị vỡ từ năm 1965
  Đồng nghĩa: tan vỡ
  bắt đầu hiểu ra
  học mãi rồi cũng vỡ dần ra
  Đồng nghĩa: vỡ lẽ, vỡ vạc
  (Khẩu ngữ) (chuyện) đã bị lộ ra, không còn giấu giếm được nữa
  cố không để vỡ chuyện
  chuyện mà vỡ ra thì xấu mặt cả lũ
  Đồng nghĩa: vỡ lở

  Động từ

  vỡ hoang (nói tắt)
  vỡ đất trồng cây

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X