• Tính từ

  thuộc cỡ không lớn, nhưng không phải cỡ nhỏ, hoặc ở mức độ không cao, không nhiều, nhưng không phải mức độ thấp, ít
  nhà máy loại vừa
  áo cỡ vừa
  nó cũng chẳng phải tay vừa
  Đồng nghĩa: lỡ, nhỡ

  Tính từ

  khớp, đúng, hợp với, về mặt kích thước, khả năng, thời gian, v.v.
  dép đi không vừa chân
  việc ấy vừa sức anh ta
  chuẩn bị dần đi là vừa
  ở mức đủ để thoả mãn được yêu cầu
  bao nhiêu cũng không vừa
  mang vừa thôi, không ai xách được đâu!

  Phụ từ

  từ biểu thị sự việc xảy ra liền ngay trước thời điểm sự việc vừa được nói đến, thường là chỉ trước một thời gian ngắn, coi như không đáng kể
  trời vừa sáng
  vừa ăn cơm xong
  chuyện vừa xảy ra hôm qua

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X