• Danh từ

    (Vườn Ao Chuồng, viết tắt) mô hình phát triển kinh tế gia đình ở nông thôn Việt Nam, kết hợp trồng trọt với chăn nuôi một cách khoa học.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X