• Động từ

  vay (nói khái quát)
  bấn quá, đành phải vay mượn người quen
  Đồng nghĩa: vay bợ
  lấy cái đã có sẵn của người khác dùng làm của mình, thay cho việc tự mình sáng tạo ra (nói khái quát)
  vay mượn cốt truyện
  từ vay mượn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X