• Động từ

    đi đánh nhau ở phương xa, ngoài bờ cõi nước mình
    đội quân viễn chinh

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X