• Tính từ

    (Từ cũ, Văn chương) như hiển vinh
    "Ba vuông sánh với bảy tròn, Đời cha vinh hiển đời con sang giầu." (Cdao)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X