• Động từ

  thu xếp lại cho gọn
  vun vén nhà cửa
  chăm lo gây dựng, về mặt đời sống riêng
  biết vun vén cho gia đình
  Đồng nghĩa: vun quén

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X