• Động từ

  làm nên công trình kiến trúc theo một kế hoạch nhất định
  xây dựng nhà cửa
  vật liệu xây dựng
  làm cho hình thành một chỉnh thể về xã hội, chính trị, kinh tế, văn hoá theo một phương hướng nhất định
  xây dựng cơ đồ
  xây dựng đất nước
  tạo ra, sáng tạo ra cái có giá trị tinh thần, có ý nghĩa trừu tượng
  xây dựng đề cương
  xây dựng những ước mơ
  (Khẩu ngữ) xây dựng gia đình (nói tắt).

  Tính từ

  (thái độ, ý kiến) có thiện ý, nhằm mục đích làm cho tốt hơn
  phê bình trên tinh thần xây dựng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X