• Động từ

  (Khẩu ngữ) có hành vi vượt ra ngoài khuôn phép, luật lệ
  tư thương xé rào, bán phá giá sản phẩm
  Đồng nghĩa: phá rào, vượt rào

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X