• Động từ

  làm cho tiến triển nhanh hơn
  xúc tiến hợp tác buôn bán
  việc điều tra đang được xúc tiến
  Đồng nghĩa: thúc đẩy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X