• Động từ

  xui và thúc đẩy người khác làm việc sai trái, với dụng ý xấu
  xúi giục kẻ xấu làm loạn
  nghe lời xúi giục
  Đồng nghĩa: xui bẩy, xui giục, xúi bẩy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X