• Danh từ

  xương của thú vật hoặc phần xương còn lại sau khi đã ăn hết thịt (nói khái quát)
  con bò gầy, xương xẩu nhô ra
  xương xẩu bỏ đầy ra mâm
  Đồng nghĩa: xương xóc
  ví cái người khác đã vứt bỏ, chẳng mang lại lợi lộc bao nhiêu
  ruộng ngon đã chia hết, chỉ còn toàn xương xẩu

  Tính từ

  gầy đến nhô xương, nổi xương lên
  khuôn mặt xương xẩu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X