• Động từ

    (Khẩu ngữ) xếp bằng tròn (nói tắt)
    ngồi xếp bằng trên sập

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X