• Tính từ

    (Khẩu ngữ) có cỏ mọc trên mộ đã xanh; ý nói chết đã khá lâu rồi
    không có tao thì nó đã xanh cỏ rồi!

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X