• Tính từ

  (Khẩu ngữ) (nước da) rất xanh, vì ốm yếu lâu ngày
  mặt xanh lướt như tàu lá
  Đồng nghĩa: xanh mét, xanh rớt, xanh xao

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X