• Danh từ

    (Từ cũ) xe có khắc hình chim loan, dùng cho vua chúa đi thời xưa.
    Đồng nghĩa: loan giá, long giá, long xa, thánh giá, xa giá

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X