• Động từ

  làm cho ở vào vị trí giữa những cái khác
  xen vào giữa đám đông
  nói xen vào một câu
  (Khẩu ngữ) dự vào
  đừng xen vào chuyện của người khác
  Đồng nghĩa: nhúng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X