• Động từ

  xoay qua xoay lại (nói khái quát)
  xoay trở người
  chặt quá, không có chỗ để xoay trở tay chân
  (Khẩu ngữ) làm cách này cách khác, sao cho giải quyết có lợi
  xoay trở cách làm ăn
  xoay trở đủ đường
  Đồng nghĩa: xoay xoả, xoay xở

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X