• Động từ

  (Văn chương) thay đổi lần lượt theo lẽ tự nhiên
  "Xưa nay tạo hoá xoay vần, Hết bần lại phú, chẳng cần gì đâu." (Cdao)
  Đồng nghĩa: chuyển vần, vần xoay

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X