• Danh từ

  (Từ cũ, Văn chương) người cha (ví với nhà có trồng cây xuân)
  "Liêu Dương cách trở sơn khê, Xuân đường kíp gọi Sinh về hộ tang." (TKiều)
  Đồng nghĩa: nghiêm đường, nghiêm phụ, phụ thân, thân phụ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X