• Động từ

  di chuyển đến một vị trí thấp hơn hay được coi là thấp hơn
  xuống núi
  xe từ từ xuống dốc
  xuống ngựa
  Trái nghĩa: lên
  giảm số lượng hay hạ mức độ, cấp bậc
  nước sông đã xuống
  nhiệt độ xuống thấp
  hàng xuống giá
  Trái nghĩa: lên
  truyền đến các cấp dưới
  xuống ơn
  xuống lệnh
  vua xuống chiếu
  từ biểu thị hướng di chuyển từ vị trí cao đến vị trí thấp hơn
  lặn xuống nước
  nhảy tùm xuống sông
  từ trên cao nhìn xuống
  từ biểu thị hướng biến đổi của hoạt động, tính chất từ cao đến thấp, từ nhiều đến ít
  lốp xe bị xẹp xuống
  nhiệt độ tụt xuống

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X