• Danh từ

  y học, y khoa hoặc y tế (nói tắt)
  ngành y
  đại học y
  sinh viên trường y

  Đại từ

  từ dùng để chỉ người (thường là đàn ông) ở ngôi thứ ba với hàm ý ít nhiều coi thường
  chẳng ai biết y từ đâu đến
  Đồng nghĩa: hắn, nghỉ, nó

  Tính từ

  đúng như vậy, không sai, không có thay đổi gì cả
  sao y bản chính
  mọi chuyện vẫn y như cũ
  y lệnh mà làm
  Đồng nghĩa: y hệt, y nguyên
  . kí hiệu của ẩn thứ hai (cùng với ẩn thứ nhất là x) trong đại số.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X