• Động từ

    (Từ cũ) yêu quý và vì nể
    "Nửa mừng nửa lại hồ nghi, Biết rằng bạn có yêu vì hay không?" (Cdao)

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X