• Danh từ

    màn vải hoặc gỗ chạm khắc che phía trên giữa hai hàng cột ở nơi thờ cúng
    dải y môn

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X