• Hiển thị 1-4 của 4 tin nhắn. Mạch tin nhắn
  Đã gửi cách đây 2779 ngày
  avatar

  Có cái gì trong câu này bạn không hiểu mà bạn lại phải dài dòng? "You were banned for failing to respect a member's nick despite repeated direct requests to do so."

  Đã gửi cách đây 2780 ngày
  avatar

  You were banned for failing to respect a member's nick despite repeated direct requests to do so.

  Đã gửi cách đây 2811 ngày
  avatar

  cám ơn BBS gt cho mình từ Q-tip, vậy cho mình bổ xung thêm, mindedness(n): nếp nghĩ/ nếu chưa chuẩn mong chỉ bảo thêm, cám ơn

  Đã gửi cách đây 2812 ngày
  avatar

  bông ngoáy tai là ear swap; Q-Tips chỉ là một thương hiệu nổi tiếng sản xuất

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X