• Hiển thị 1-2 của 2 tin nhắn. Mạch tin nhắn
  Đã gửi cách đây 5068 ngày
  avatar

  Roaming : chuyển vùng : khi một máy điện thoại di chuyển ra ngoài khu vực của nó, thì nó phải thực hiện chuyển vùng.Khi máy điện thoại chuyển vùng, nó vẫn tiếp tục gửi tín hiệu đi để thông báo với bất kỳ một tế bào nào mà nó có thể tới rằng : “ tôi đang ở đây”. Nếu nó có thể truyền thông với 1 tế bào, thì chỉ thị chuyển vùng sẽ đuợc hiển thị trên máy điện thoại của bạn.Nếu bạn có đăng ký dịch vụ chuyển vùng với công ty điện thoại của bạn, thì bạn vẫn có thể nhận các cuộc gọi ngay cả khi bạn ở ngoài vùng gọi của bạn.Nếu bạn không trả cước thêm cho dịch vụ chuyển vùng, thì bạn vẫn có thể thực hiện các cuộc gọi ra ngoài, tuy nhiên các cuộc gọi này có tính thêm cước.

  Đã gửi cách đây 5068 ngày
  avatar

  Roaming giữa 2 mạng điện thoại điện thoại này sẽ giúp các thuê bao ngoài vùng phủ sóng của Mobifone vẫn liên lạc được nhờ nằm trong vùng phủ sóng của Vinaphone (đã được roaming) và ngược lại. Roaming sẽ tập trung chủ yếu ở các trục lộ, các tỉnh miền núi và vùng có lưu lượng thấp. Khi thực hiện roaming, các thuê báo di động không cần phải đăng ký.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X