• Hiển thị 1-6 của 6 tin nhắn. Mạch tin nhắn
  Đã gửi cách đây 4228 ngày
  avatar

  Vin sửa bài của Loli một cách giản dị và chia làm 2 đoạt:

   Đoạt 1 - sửa ngữ pháp/văn phạm (syntax/grammar)
   Đoạt 2 - sửa từ vựng/ngữ vựng (vocabulary)
  

  Bài của Loli viết khá tốt về ý tưởng lẫn bố cục và chỉ cần sửa chút ít (chỗ sửa viết hoa) như thấy trong đoạt 1 phía dưới. Trong đoạt 2, Vin thay đổi và bổ sung thêm từ vựng cho chuẩn hơn một tí. Loli có thể tiếp tục triển khai bài này cho ý tưởng thêm dồi dào và tiếp tục giữ bố cục chặt chẽ thì từ từ mình sẽ nhận ra nhiều cái hay trong việc viết văn nhất là bằng Anh ngữ. Chúc Loli học giỏi.

  Đoạt 1 - sửa ngữ pháp/văn phạm (syntax/grammar) In our hurried society, people spend too much time on earning money for a SUFFICIENT life that they gradually form a lot of bad HABITS, especially smoking. Smoking HARMS health, but the number of people smoke CONTINUOUSLY INCREASES day by day. How can we get rid of it? It can not deny the fact that smoking brings the smokers a series of special feelings that make them addicted to IT. At first, it helps them reduce stress significantly, when they ARE stuck on something. In addition, it can bring them out of a sleepy when they want to keep working effectively. Then, sometime because of relatives, the persons are requires to smoke to express their sharing with others. Actually, the smokers can not aware completely the disadvantage of using the smoke frequency. On the one hand, smoking is one of the crucial reasons causing DANGEROUS DISEASES and may lead to DEATH. On the other hand, OTHER people in the VICINITY of smokers will be seriously affected by the harmful effect of passive smoking, even THOUGH they inhale only. Đoạt 2 - sửa từ vựng/ngữ vựng (vocabulary) In our FAST-PACED society, people spend A GREAT DEAL OF time to MAKE money for a GOOD life IN WHICH they gradually GET INTO a lot of bad HABITS, especially smoking. Smoking IS HARMFUL TO health, but the number of people smoke KEEPS INCREASING day by day. How can we get rid of THAT? It IS A KNOWN fact that smoking GIVES smokers SOME KIND OF PLEASURABLE SENSATIONS that make IT ADDICTIVE. At first, it helps them RELIEVE stress significantly, when they ARE stuck on something. In addition, it can HELP them STAY AWAKE when they want to keep working effectively. Then, sometime because of INVISIBLE PRESSURE from relatives AND FRIENDS, the persons HAVE to smoke to SHOW COMPANIONSHIP TO others. Actually, the smokers can not BE COMPLETELY AWARE OF the DANGER of FREQUENT SMOKING. On the one hand, smoking is one of the LEADING CAUSES FOR DANGEROUS DISEASES and may lead to DEATH. On the other hand, OTHER people in the VICINITY of smokers will be seriously affected by the harmful effect of passive smoking, even THOUGH they ONLY inhale THE SMOKE.

  Đã gửi cách đây 4231 ngày
  avatar

  Khi nào Vin bận thì sẽ nói cho biết. Bây gờ thì Loli hãy thử coi sao.

  Đã gửi cách đây 4231 ngày
  avatar

  Cái quy luật viết luận văn thì xưa nay vẫn giản dị là: Mở đầu, thân bài và kết luận. Như vậy Lolly có muốn tập viết những "essays" đơn giản để xem Vin giúp được chút nào không?

  Đã gửi cách đây 4232 ngày
  avatar

  Đúng vậy, trên R có nhiều thầy, hãy ráng lên :) Vin không học ielts. Lolly muốn hỏi gì? Tính học ielts sao?

  Đã gửi cách đây 4233 ngày
  avatar

  Cố gắng kiên nhẫn rồi một lúc nào đó mọi thứ sẽ sáng ra - như tập đi xe đạp vậy. "The more you know, the more you know you don't know and the more you know that you don't know." David Byrne

  Đã gửi cách đây 4236 ngày
  avatar

  Đây là nguyên câu trả lời cho ""Because the foreign tourists..." trước khi cái link ở phần cuối bị xóa:

  Maybe we can add "hospitality" and "honesty" ("sincerity"). Oftentimes "honesty is the best policy" especially when the business depends on "word of mouth" - the article in this link seems to explain the point well: http://www.tienphong.vn/van-nghe/79148/Tham-loi-nho-bo-loi-lon.html

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X