• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: ==Tiếng lóng== *''' To use sly, deceitful, or illegal tactics to occupy the first place in any ordered listing, esp. phone directories. *''Example: You will have to aabar well to rank...)
  Hiện nay (20:36, ngày 14 tháng 5 năm 2008) (Sửa) (undo)
  (Tiếng lóng)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  ==Tiếng lóng==
  ==Tiếng lóng==
  -
  *''' To use sly, deceitful, or illegal tactics to occupy the first place in any ordered listing, esp. phone directories.
  +
  *''' To use sly, deceitful, or illegal tactics to occupy the first place in any ordered listing, esp. phone directories. - Dùng những thủ đoạn ranh mãnh, dối trá hoặc bất hợp pháp để chiếm vị trí đầu tiên trong danh mục, nhất là trong các danh bạ điện thoại.
  -
  *''Example: You will have to aabar well to rank higher in the dictionary than this. ''
  +
  *''Example: You will have to aabar well to rank higher in the dictionary than this. - Ví dụ: Anh sẽ phải dùng nhiều thủ đoạn để được xếp cao hơn vị trí này trong từ điển.''
  -
  {{slang}}
  +
  -
   
  +
  -
  [[Category:Tiếng lóng]]
  +

  Hiện nay

  Tiếng lóng

  • To use sly, deceitful, or illegal tactics to occupy the first place in any ordered listing, esp. phone directories. - Dùng những thủ đoạn ranh mãnh, dối trá hoặc bất hợp pháp để chiếm vị trí đầu tiên trong danh mục, nhất là trong các danh bạ điện thoại.
  • Example: You will have to aabar well to rank higher in the dictionary than this. - Ví dụ: Anh sẽ phải dùng nhiều thủ đoạn để được xếp cao hơn vị trí này trong từ điển.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X