• (Khác biệt giữa các bản)
  (Từ điển thông dụng)
  n (kỹ thuật mỏ)
  Dòng 48: Dòng 48:
  =====aglomerat=====
  =====aglomerat=====
  -
  =====tích tụ=====
  +
  =====tích tụ=====
   +
  =====quặng thiêu kết=====
   +
   
  == Oxford==
  == Oxford==

  22:43, ngày 11 tháng 5 năm 2008

  /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Thông dụng

  Tính từ

  Tích tụ, chất đống
  (hoá học) kết tụ

  Danh từ

  (địa lý) khối liên kết
  (hoá học) khối kết tụ

  Động từ

  Tích tụ lại, chất đống lại

  hình thái từ

  Hóa học & vật liệu

  Nghĩa chuyên ngành

  khối kết tụ

  Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  đá khối tập

  Điện lạnh

  Nghĩa chuyên ngành

  kết luyện

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  kết tụ
  kết hợp
  đá kết tụ
  aglomerat
  tích tụ
  quặng thiêu kết

  Oxford

  V., n., & adj.

  V.tr. & intr.
  Collect into a mass.
  Accumulate in a disorderly way.
  N.
  A mass or collection ofthings.
  Geol. a mass of large volcanic fragments bonded underheat (cf. CONGLOMERATE).
  Adj. collected into a mass.
  Agglomeration n. agglomerative adj. [L agglomerare (as AD-,glomerare f. glomus -meris ball)]

  Tham khảo chung

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X