• (Khác biệt giữa các bản)

  Sunshine (Thảo luận | đóng góp)
  (New page: ==Tiếng lóng== *''' (v) To tickle or prod with any sort of rod-like object, esp. an antenna. ''' *'''''Example:''' Despite the woman's scorn, Sven was antittilated by the icy tip of...)
  So với sau →

  07:22, ngày 21 tháng 5 năm 2008

  Tiếng lóng

  • (v) To tickle or prod with any sort of rod-like object, esp. an antenna.
  • Example: Despite the woman's scorn, Sven was antittilated by the icy tip of the ten-foot pole.
  SLANG Bài viết này thuộc TĐ Tiếng lóng và mong được bạn dịch ra tiếng Việt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X