• (Khác biệt giữa các bản)

  Sunshine (Thảo luận | đóng góp)
  (New page: ==Tiếng lóng== *''' like the word apperceive partially digested by the word perceivement. this word implies perceivement, but with more of the sense of physically undergoing the percei...)
  So với sau →

  05:18, ngày 21 tháng 5 năm 2008

  Tiếng lóng

  • like the word apperceive partially digested by the word perceivement. this word implies perceivement, but with more of the sense of physically undergoing the perceived experiance.
  • Example: It seemed now that she existed in a new, separate reality far beyond her physical apperceivement.
  SLANG Bài viết này thuộc TĐ Tiếng lóng và mong được bạn dịch ra tiếng Việt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X