• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: ==Tiếng lóng== *''' From the French word for flowchart. Commonly used among Montreal web designers. ''' *'''''Example:''' Hey, did you finish the arborescence yet? I need an arbo befo...)
  Hiện nay (12:18, ngày 23 tháng 5 năm 2008) (Sửa) (undo)
  (Tiếng lóng)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  ==Tiếng lóng==
  ==Tiếng lóng==
  -
  *''' From the French word for flowchart. Commonly used among Montreal web designers. '''
  +
  *'''Bắt nguồn từ một từ tiếng Pháp có nghĩa là biểu đồ. Thường được sử dụng bởi các chuyên viên thiết kế web Montreal. '''
  *'''''Example:''' Hey, did you finish the arborescence yet? I need an arbo before I start working on the interface. ''
  *'''''Example:''' Hey, did you finish the arborescence yet? I need an arbo before I start working on the interface. ''
  -
  {{slang}}
  +
  Ví dụ: Ê, cậu đã hoàn thành phần biểu đồ chưa? Tớ cần một cái (biểu đồ) trước khi tớ bắt đầu làm phần giao diện.
  -
  [[Category:Tiếng lóng]]
  +
  [[Thể_loại:Tiếng lóng]]

  Hiện nay

  Tiếng lóng

  • Bắt nguồn từ một từ tiếng Pháp có nghĩa là biểu đồ. Thường được sử dụng bởi các chuyên viên thiết kế web Montreal.
  • Example: Hey, did you finish the arborescence yet? I need an arbo before I start working on the interface.

  Ví dụ: Ê, cậu đã hoàn thành phần biểu đồ chưa? Tớ cần một cái (biểu đồ) trước khi tớ bắt đầu làm phần giao diện.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X