• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: ==Tiếng lóng== *''' The framework of a design, particularly in software development projects. Concantenation of architecture and structure. ''' *'''''Example:''' The program's archist...)
  Hiện nay (12:26, ngày 23 tháng 5 năm 2008) (Sửa) (undo)
  (Tiếng lóng)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  ==Tiếng lóng==
  ==Tiếng lóng==
  -
  *''' The framework of a design, particularly in software development projects.
  +
  *'''Lịch trình của công việc thiết kế, đặc biệt là trong xây dựng những dự án phần mềm'''
  -
  Concantenation of architecture and structure. '''
  +
  *'''''Example:''' The program's archistructure is fundamentally flawed. ''
  *'''''Example:''' The program's archistructure is fundamentally flawed. ''
  -
  {{slang}}
  +
  Ví dụ: Lịch trình làm việc của chương trình về cơ bản là bị khuyết.
  -
  [[Category:Tiếng lóng]]
  +
  [[Thể_loại:Tiếng lóng]]

  Hiện nay

  Tiếng lóng

  • Lịch trình của công việc thiết kế, đặc biệt là trong xây dựng những dự án phần mềm
  • Example: The program's archistructure is fundamentally flawed.

  Ví dụ: Lịch trình làm việc của chương trình về cơ bản là bị khuyết.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X