• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: ==Tiếng lóng== *''' Used to describe discontent. Especially if you just realized you seriously screwed something up. Usually used at the begining of a sentence, but can be used at the ...)
  Hiện nay (03:21, ngày 24 tháng 5 năm 2008) (Sửa) (undo)
  (Tiếng lóng)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  ==Tiếng lóng==
  ==Tiếng lóng==
  -
  *''' Used to describe discontent. Especially if you just realized you seriously screwed something up. Usually used at the begining of a sentence, but can be used at the end again to make sure your discontent is clear or for more effect. '''
  +
  *'''Dùng để diễn tả sự bất mãn. Đặt biệt nếu bạn vừa nhận ra là bạn đã làm một số thứ rối tung lên. Thường đứng đầu câu nhưng cũng có thể dùng lại ở cuối câu để chắc chắn rằng sự bất mãn của bạn là rõ ràng và để tăng thêm tính nhấn mạnh'''
  *'''''Example:''' Arg! I spent three hours doing this essay question and I did the wrong one. Arg! ''
  *'''''Example:''' Arg! I spent three hours doing this essay question and I did the wrong one. Arg! ''
  -
  {{slang}}
  +
  *'''''Ví dụ:''' Ặc! Tôi đã dành ba tiếng trời để làm bài luận văn này và tôi lại làm nhầm mới đau chứ. Ặc ặc!
  -
  [[Category:Tiếng lóng]]
  +
  [[Thể_loại:Tiếng lóng]]

  Hiện nay

  Tiếng lóng

  • Dùng để diễn tả sự bất mãn. Đặt biệt nếu bạn vừa nhận ra là bạn đã làm một số thứ rối tung lên. Thường đứng đầu câu nhưng cũng có thể dùng lại ở cuối câu để chắc chắn rằng sự bất mãn của bạn là rõ ràng và để tăng thêm tính nhấn mạnh
  • Example: Arg! I spent three hours doing this essay question and I did the wrong one. Arg!
  • Ví dụ: Ặc! Tôi đã dành ba tiếng trời để làm bài luận văn này và tôi lại làm nhầm mới đau chứ. Ặc ặc!

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X