• (Khác biệt giữa các bản)
  (New page: ==Tiếng lóng== *''' Similar to jackass, but more severe when used to refer to a particular person. ''' *'''''Example:''' N. Leave me alone, assjack.'' :::''V. Quit assjacking around...)
  (Tiếng lóng)
  Dòng 1: Dòng 1:
  ==Tiếng lóng==
  ==Tiếng lóng==
  -
  *''' Similar to jackass, but more severe when used to refer to a particular person. '''
  +
  *'''Tương tự như "jackass" (kẻ thô tục, khiếm nhã) nhưng với mức độ nghiêm khắc hơn khi dùng để chỉ một người cụ thể. '''
  *'''''Example:''' N. Leave me alone, assjack.''
  *'''''Example:''' N. Leave me alone, assjack.''
  :::''V. Quit assjacking around. ''
  :::''V. Quit assjacking around. ''
  -
  {{slang}}
  +
  Ví dụ: (Danh từ) Để tôi yên nào, kẻ vô ý tứ kia!
   +
  (Động từ) Đừng có mà lởn vởn quanh đây nữa!
  -
  [[Category:Tiếng lóng]]
  +
  [[Thể_loại:Tiếng lóng]]

  04:08, ngày 23 tháng 5 năm 2008

  Tiếng lóng

  • Tương tự như "jackass" (kẻ thô tục, khiếm nhã) nhưng với mức độ nghiêm khắc hơn khi dùng để chỉ một người cụ thể.
  • Example: N. Leave me alone, assjack.
  V. Quit assjacking around.

  Ví dụ: (Danh từ) Để tôi yên nào, kẻ vô ý tứ kia!

     (Động từ) Đừng có mà lởn vởn quanh đây nữa!
  

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X