• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (11:33, ngày 21 tháng 6 năm 2009) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 1: Dòng 1:
  - 
  - 
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  =====/'''<font color="red">Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện</font>'''/=====
  {{Phiên âm}}
  {{Phiên âm}}
  -
  <!-- Sau khi copy xong, bạn vui lòng xóa thông báo {{Phiên âm}} để khẳng định với cộng đồng phiên âm này đã được bạn hoàn thiện -->
   
  - 
  == Kinh tế ==
  == Kinh tế ==
  -
  ===Nghĩa chuyên ngành===
   
  - 
  =====sự chuyển cấp hàng (lên xuống tàu) bằng tàu nhỏ=====
  =====sự chuyển cấp hàng (lên xuống tàu) bằng tàu nhỏ=====
  -
   
  +
  [[Thể_loại:Kinh tế ]][[Thể_loại: Tham khảo chung ]]
  -
  [[Category:Kinh tế ]][[Category: Tham khảo chung ]]
  +

  Hiện nay

  /Phiên âm này đang chờ bạn hoàn thiện/

  Kinh tế

  sự chuyển cấp hàng (lên xuống tàu) bằng tàu nhỏ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X