• (Khác biệt giữa các bản)
  Dòng 8: Dòng 8:
  ==Chuyên ngành==
  ==Chuyên ngành==
  -
  {|align="right"
   
  -
  | __TOC__
   
  -
  |}
   
  -
  === Oxford===
   
  -
  =====Past of BEGIN.=====
   
  -
  == Tham khảo chung ==
   
  -
  *[http://www.corporateinformation.com/Company-Search.aspx?s=began began] : Corporateinformation
  +
   
  -
  *[http://www.eurochlor.org/search/index.asp?q=began began] : Chlorine Online
  +
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Từ điển Oxford]][[Category: Tham khảo chung ]]
  -
  [[Category:Thông dụng]][[Category:Từ điển Oxford]][[Category: Tham khảo chung ]]
  +

  10:03, ngày 1 tháng 4 năm 2009

  /bi'gæn/

  Thông dụng

  Xem begin

  Chuyên ngành

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X