• (Khác biệt giữa các bản)

    Hiện nay


    Dịch vụ điện thoại cơ sở thiết lập để xử lý một số lượng lớn (thường là) các cuộc gọi cả trong và ngoài nước. Tuy nhiên, một số hãng chỉ chuyên trong các cuộc gọi được gửi đến (để được hỗ trợ, giúp đỡ, hoặc đặt hàng) hoặc đi (để khuyến mại hoặc các thông báo khác). Hầu hết các đơn đặt hàng qua điện thoại được xử lý bởi call center, không phải bởi các nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp hàng hoá, dịch vụ.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X