• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (06:43, ngày 20 tháng 8 năm 2012) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 4: Dòng 4:
  =====Danh từ=====
  =====Danh từ=====
  =====Tục ăn thịt người=====
  =====Tục ăn thịt người=====
  -
   
  +
  Ăn thịt đồng loại
  [[Thể_loại:Thông dụng]]
  [[Thể_loại:Thông dụng]]

  Hiện nay

  /ˈkænɪbəlɪzəm/

  Thông dụng

  Danh từ
  Tục ăn thịt người

  Ăn thịt đồng loại

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X