• (Khác biệt giữa các bản)
  Hiện nay (06:49, ngày 8 tháng 9 năm 2010) (Sửa) (undo)
   
  Dòng 9: Dòng 9:
  ::Cassation mean the review of a legally valid judgment or decision which is protested against because of serious law violations detected in the handling of the case.
  ::Cassation mean the review of a legally valid judgment or decision which is protested against because of serious law violations detected in the handling of the case.
   +
  ::Điều 272. Tính chất của giám đốc thẩm
   +
   +
  ::Giám đốc thẩm là xét lại bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật nhưng bị kháng nghị vì phát hiện có vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong việc xử lý vụ án.
  [[Thể_loại:Thông dụng]][[Thể_loại:Từ điển Oxford]]
  [[Thể_loại:Thông dụng]][[Thể_loại:Từ điển Oxford]]

  Hiện nay

  /kæ´seiʃən/

  Thông dụng

  Danh từ

  (pháp lý) sự huỷ bỏ
  court of cassation
  toà phá án
  (pháp lý) giám đốc thẩm
  Article 272.- Nature of cassation procedures
  Cassation mean the review of a legally valid judgment or decision which is protested against because of serious law violations detected in the handling of the case.
  Điều 272. Tính chất của giám đốc thẩm
  Giám đốc thẩm là xét lại bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật nhưng bị kháng nghị vì phát hiện có vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong việc xử lý vụ án.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X